Werkplaatsen

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige werkplaatsen ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie. De werkplaatsen verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de werkplaatsen waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.

Loop jij rond met een innovatief idee of plan?

Dan is Innovatieversneller Rivierenland wellicht wat voor jou. Wij helpen je met (kosteloze) trajecten bestaande uit workshops, tools en coaching. Passend bij de fase van jouw start-up, bewonersinitiatief/-coöperatie of MKB-/ familiebedrijf. Dus stel jij weleens een van deze vragen:

  • Is mijn innovatie geschikt om de markt te betreden?
  • Hoe bereid ik mij voor om echt op te schalen?
  • Hoe kan ik financiering ophalen?

Dan past ons programma wellicht bij jou. Meer weten? Stuur een mail naar Joep Velvis of bel even met Joep via 06 – 48 6148 92. En leuk om te weten … kennismaken met het programma kan tijdens de Innovatieweek van 27 tot en met 30 november a.s. Ook aanmelden hiervoor kan bij Joep.

Op dit moment loop editie 23 met 13 deelnemers waaronder De groene GruTTer, GroenGraag, DW Enspijk, EcoBuren, O2Share, Linge’s Zorg, Paulownia Netwerk en De Fruitmotor. Meer informatie over alle deelnemers lees je hier.

Waarom?

RES FruitDelta Rivierenland wil voor 2030 de CO2-emissies met 55% reduceren. Eén van de manieren om dit te bereiken is het aanjagen van innovatie. Zorgen dus dat nieuwe concepten, initiatieven en samenwerkingen die oplossingen bieden voor CO2-reductie levensvatbaar en succesvol worden. Daarom is Innovatieversneller Rivierenland gestart. Uitgevoerd door YesAndMore in nauwe samenwerking met VNO-NCW.

Als je goede initiatieven gericht en intensief begeleidt zodat ze groeien en meer impact maken, dienen ze als voorbeeld en stimuleren anderen hetzelfde te doen. En zo laten we samen het innovatieve, duurzame eco-systeem in Rivierenland groeien.

Circulaire maakindustrie

De werkplaats circulaire maakindustrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende MKB-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De werkplaats circulaire maakindustrie is in eerste instantie gericht op MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in Rivierenland. Maar ook organisaties uit andere sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Wil je ook versnellen met circulair ondernemen? Neem dan contact op met Christian Lorist (chris@rivierenlandcirculair.nl).  

Circulaire bedrijventerreinen

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Brabant telt er meer dan 600. Bedrijventerreinen zijn voor de Nederlandse economie van groot belang en vertegenwoordigen een ongekend, maar zwaar onderschat circulair potentieel. Grote effecten zijn te bewerkstelligen op het gebied van de circulaire economie, o.a. door het sluiten van materiaalstromen. Dit potentieel krijgt echter vanuit overheidswege nauwelijks aandacht. Zo wordt in het Klimaatakkoord (2019) met geen woord gerept over circulariteit op bedrijventerreinen en in de dertig Regionale-Energie-Strategieën, die hieraan uitvoering geven, komen circulaire bedrijventerreinen amper terug. Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie.

Het Living Lab Rivierenland Circulair maakt graag de juiste verbindingen, zodat deze oplossingen zowel uw organisatie meer toekomstbestendig maakt als het bedrijventerrein meer circulair en klimaatbestendig!  

Circulair inkopen

Een circulaire economie draait net als de oude economie om opdrachtgevers en aanbieders van producten en diensten. Alleen zijn de businessmodellen er onder wellicht anders. En zijn de producten die worden toegepast, ontworpen vanuit andere design principes en gemaakt van andere materialen. Veel van de nieuwe mogelijkheden zijn nog in ontwikkeling. Er wordt door bedrijven volop geïnnoveerd. Elke dag ontstaan er nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen van oude of hele nieuwe materialen.

Maar hoe koop je dit soort dingen dan in? Wat kun je bestellen wanneer de producten of diensten zich permanent door ontwikkelen? En heb je als inkopende partij, zeker als (semi) overheid, hierin ook een verantwoordelijkheid om impactvol mee te werken aan die innovatie potentie?
Kun je als inkoper harder willen lopen dan je interne opdrachtgever? En hoe neem je in dit soort ontwikkelingen, die lijken te gaan over inkoop, maar eigenlijk de hele interne organisatie raken, je collega’s en bestuurders mee?

Over dit soort thema’s gaan we in de werkplaats inkoop met elkaar van gedachten wisselen, om er vrijwel direct ook werk van te maken. Welke aanbestedingen of inkooptrajecten staan er de komende jaren op de agenda? Kunnen we daar als werkplaats deelnemers elkaar in versterken? Gaan we van elkaar leren? Of bundelen we onze inkoopkracht? Gaan we aanbieders uitnodigen om hun kant van inkoop namelijk sales en partnerschappen toe te lichten?

En welke methodieken zijn dan het meest geschikt om innovatie en impactgericht in te kopen?

De kans is groot dat in de werkplaats inkoop het Sustainable Procurement Manifest een centrale rol krijgt. Met haar insteek op SDG’s en het instrumentarium om tot actieplannen en organisatie brede afstemming te komen.

Naast een werkplaats voor (semi) overheden zal er ook een parallelle route komen waarbij ondernemers zich rondom inkoop kunnen aansluiten. Een aantal keren per jaar komen die lijnen samen. Onder andere in een marktdag inkoop.

Voor informatie over de werkplaats inkoop kunt u contact opnemen met Erick Wuestman. wuestman@kiemt.nl of telefonisch 06 54 307 183