Doe mee met onze community

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in Rivierenland maken werk van een circulaire economie! Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Het Living Lab Rivierenland Circulair is een netwerk van publieke en private partijen die elkaar actief opzoeken om gezamenlijk hun ambitie waar te maken. Partijen werken hierin samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Naar een sterke circulaire regio.

Studio Rivierenland Circulair

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en video’s? Volg ons op Linkedin of Instagram. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Waarom Circulair?

Afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen worden schaars en het klimaat verandert. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. De samenwerkingspartners zien circulair ondernemen als hét antwoord hierop. En als kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. De regionale partijen willen naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie toe werken, waarin circulair werken de standaard is.

Wat doen we?

Het Living Lab Rivierenland Circulair verbindt regionale circulaire initiatieven en initiatiefnemers. De regionale werkplaatsen (Communities of Practice) zijn de basis. Om met partijen kennis te maken en kennis te delen. Daarnaast legt het Living Lab Rivierenland Circulair verbindingen met de partners van CIRCLES, initiatieven in Oost Nederland en met het landelijke netwerk van regioversnellers.