Over Living Lab

Het Living Lab Rivierenland Circulair is één van de projecten uit de regiodeal van Rivierenland met het Rijk en het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie van de provincie Gelderland. In Rivierenland werken overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen aan de realisatie van een circulaire economie. Zij werken samen als economische regio door het creëren van een hoogwaardig vestigingsklimaat, een optimale leefomgeving en gezamenlijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en voedselvisie.

Dit samenwerkingsprogramma over circulaire economie zal belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe strategische agenda. Hierin werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

Het Living Lab Rivierenland Circulair wordt mede gefinancierd vanuit de RegioDeal FruitDelta Rivierenland en werkt samen met de Innovatieversneller Rivierenland

Hoe we dit doen leest u in het jaarplan Living Lab Rivierenland Circulair.